SU:arna Stina Wahlsten och Simon Granroth ställer sig till förfogande som kandidater för SFP i Helsingfors i riksdagsvalet 2019. Wahlsten, som är ekonomie magister från Svenska handelshögskolan, arbetar som Business Improvement Manager på IT-företaget Visma Enterprise Oy. Hon ställde upp för SFP i Helsingfors i kommunalvalet 2017 med goda resultat och tar nu sikte på riksdagen.

– Jag vill se ett mer företagarvänligt Finland som är jämställt och miljömedvetet. Företagsamhet ska ses som en hörnsten i ekonomin och vara en förutsättning för välfärden. De ungas röst måste också bli hörd i samhället. Därför behöver vi fler unga i beslutsfattande organ, säger Wahlsten.

Simon Granroth genomför sina magisterstudier i socialpsykologi och arbetar som forskningsassistent vid Helsingfors universitet. Han har sedan tidigare en kandidatexamen i socialpsykologi med rättsvetenskap som biämne, och är även utexaminerad fysioterapeut från Arcada. Granroth är suppleant för SFP i kultur- och fritidsnämnden i Helsingfors stad efter ett mycket lyckat kommunalval.

– Jag vill arbeta för ett jämställt, ekologiskt och hållbart samhälle där människan och förnuftet står i centrum. Vi måste återinföra rationaliteten och medmänskligheten i debatten och beslutsfattandet, säger Granroth.