Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområden JHL inleder på måndag en två dagar lång strejk för att protestera mot regeringens planer på försämrat uppsägningsskydd för anställda i företag med mindre än 10 anställda. Strejken kommer att påverka mattillförseln till äldreboenden och skolor. Flera skolor har bett föräldrar packa matsäck åt barnen då lunchserveringen tryter.

Svensk Ungdoms förbundsordförande Christoffer Ingo rasar över att strejkplikten tillåter fackförbund göra politik på barns skolmat.

– Jag kan förstå att fackförbunden motsätter sig regeringens politik, det gör jag också. Nu har fackens åtgärder dock slagit över, vilket än en gång drabbar oskyldiga. Skolbarnen och de äldre som nu blir utan mat är oskyldiga till regeringens politik, och att de ska behöva lida står facket enbart själv till svars för, säger Ingo.

Svensk Ungdom vill se bättre reglering av politiska strejker. Fackförbunden har valt att allt oftare strejka mot politiken, något som har drabbat oskyldiga företagare och kostat samhällsekonomin hundratals miljoner euro. Svensk Ungdom förespråkar liknande lagstiftning som i Sverige.

– I Sverige har man begränsat politiska protester under arbetstid till några timmar. Att få protestera mot politiken är en grundläggande rättighet, men man ska inte använda barns skolmat som slagträ. Om man är missnöjd med regeringen ska åtgärderna riktas mot dem, inte skolbarn och åldringar, säger Ingo.

Ingo vill uppmuntra alla som är missnöjda med regeringens politik att engagera sig i riksdagsvalet nästa vår.

– Att gå till valurnorna är det effektivaste sättet att byta ut regeringen som inte på något vis förtjänar förnyat mandat, säger Ingo.