Helsingin Sanomat publicerade idag 21.10 en artikel där tolv lärare hoppas på att deras studerande aldrig får jobb. Studerandena är enligt lärarna så olämpliga att de aldrig skulle klara av sitt yrke. Svensk Ungdoms förbundsordförande Christoffer Ingo, som själv har gått i yrkesskola, beklagar lärarnas kommentarer men förstår uppgivenheten i lärarkåren, då skolorna har tvingats genomföra reformer utan behövliga resurser.

– Lärarnas arbetsbörda och ansvar har ökat på grund av nedskärningarna, som minskat antalet lärare och övrig personal i skolorna. Det är självklart att det här påverkar studerandena negativt. Regeringen borde snabbt agera och ge yrkesskolorna tilläggsresurser för att öka närundervisning och minska på undervisningsgruppernas storlek. Annars riskeras en hel generation yrkesutbildade falla utanför arbetslivet, säger Ingo.

I HS:s artikel uppger lärarna att vissa studerande inte är lämpliga för specifika yrken. Enligt Ingo är det ett tecken på att det finns problem redan på lägre utbildningsstadier. Elevhandledningen i grundskolan borde bli bättre på att hjälpa unga hitta sitt yrke och med bättre resurser kunde yrkesskolorna ställa högre krav på studerandena.

– Visionen för den moderna yrkesskolan är att den är mer individanpassad, men då lärarna och personalen på skolan inte hinner se och handleda alla studeranden fungerar det inte. Nu behöver regeringen se allvaret och öka grundfinansieringen till yrkesskolorna, säger Ingo.