Anita Westerholm kandiderar i riksdagsvalet 2019 för Svenska folkpartiet i Nylands valkrets. Hon nominerades under SFP i Nylands kretsstyrelsemöte i Kyrkslätt den 31 oktober. Ekenäsbördiga Westerholm studerar juridik och ekonomi och är sedan våren 2017 stadsfullmäktigeledamot och stadsstyrelsens andra vice ordförande i Raseborg.

– Jag ser med iver fram emot att under det kommande halvåret ha givande människomöten, lyfta viktiga frågor och föra konstruktiva diskussioner om hur vi ska föra Finland framåt, säger Westerholm.

Westerholm vill främst fokusera på sysselsättnings- och välmåendefrågor samt frågor som rör rättsväsendet och lagstiftning.

– Jag vill se ett jämställt och välmående Finland där arbete alltid lönar sig och där invånarna känner sig delaktiga och trygga oberoende av kön eller ursprung, säger Westerholm.

Westerholm vill bland annat arbeta för en familjeledighetsreform, en ändring i strafflagen som innebär att våldtäkt definieras utifrån brist på samtycke samt att polis- och rättsväsendet tilldelas tillräckliga resurser.