På bilden från vänster: Alma Lüttge, Fanny Kesti, Ellen Sahlström. Fotograf: Ella Monnberg.

Svensk Ungdom ger i år sin Svenska natten-utmärkelse till initiativtagarna bakom uppropet #Övistoo. De tidigare gymnasiestuderandena Ellen Sahlström, Alma Lüttge, Bella Paasimäki, Elin Enqvist, Fanny Kesti och Fanny Willman vid Vasa övningsskola tilldelas priset för sitt engagemang mot sexuella trakasserier. Genom arbetet har de uppmärksammat en världsomfattande rörelse i en finlandssvensk kontext och i synnerhet belyst ungas upplevelser.

Över 200 dåvarande och tidigare studerande i Vasa övningsskola vittnade hösten 2017 om sexuella trakasserier i skolan i uppropet som tillkom i kölvattnet av me too-rörelsen.

– Initiativtagarna bakom #Övistoo sänkte tröskeln för många att våga tala om sexuella trakasserier. Genom arbetet har de säkerställt att inte ungas upplevelser förbises i samhällsdebatten. Med utmärkelsen vill vi påminna om vikten av ett fortsatt jämställdhetsarbete i Svenskfinland som också måste inkluderar unga, säger SU:s förbundsordförande Christoffer Ingo.

– Vi är otroligt glada och stolta över att få ett så här stort erkännande för det jobb vi, med stöd av många andra, ursprungligen gjorde för att förbättra vardagen i vår egen skola. Vår önskan är att alla ska ha en tydlig bild av var gränsen för trakasserier går och hur man bemöter varandra på ett jämställt sätt, men vi inser också att arbetet bara har börjat. Med det här priset har samhället ändå tagit ytterligare ett steg på vägen mot den jämställdhet vi drömmer om. En dag når vi dit, säger Ellen Sahlström.

Svensk Ungdom har delat ut Svenska natten-medaljen sedan 2003. Utmärkelsen tillkom som en skuggmedalj till Folktingets förtjänstmedalj för att uppmärksamma unga personer, projekt och föreningar som gör en insats för unga och för det svenska i Finland. Tidigare har bland annat Janne Grönroos, Christoffer Strandberg, Regnbågsankan, stödnätverket Sluta Panta och Humorgruppen Kaj blivit tilldelade Svenska natten-medaljen.