Svensk Ungdoms vice ordförande Nicholas Kujala kritiserar Finlands Fackförbunds Centralorganisations mål inför riksdagsvalet. FFC vill reformera arbetsmarknaden bland annat genom att de som varit anställda länge hos ett företag har starkare uppsägningsskydd i möjliga samarbetsförhandlingar.

– Förslaget skulle göra att risken att bli uppsagd ökar bland unga. Unga och nya anställda för med sig expertis men också nya metoder och tillvägagångssätt till arbetsplatserna. Att skydda de äldsta på arbetsplatserna på grund av principer skyddar i värsta fall dålig praxis och föråldrade metoder, säger Kujala.

Under hösten har en debatt om anställdas likvärdiga behandlande på arbetsplatsen varit aktuell. Fackförbunden har krävt att regeringen drar tillbaka lagpaket som försämrar vissa anställdas rättigheter på arbetsmarknaden.

– FFC:s förslag riskerar att förvärra ungdomsarbetslösheten, som redan i dag är alltför hög. Fokus borde ligga på att skapa nya arbetsplatser, inte strukturer som motarbetar unga på arbetsmarknaden, säger Kujala.