Svensk Ungdom vill att nästa regering ser över tobakspolitiken och ansöker om dispens för att släppa snuset fritt. Enligt förbundsordförande Christoffer Ingo är ett rökfritt Finland inte realistiskt om social- och hälsovårdsministeriets förslag om att ytterligare begränsa importen av snus, från ett kilo till hundra gram per person, förverkligas.

– Att samtidigt gå åt tobaksrökning och snus slår fel, då tobaken är ett avsevärt mycket större folkhälsoproblem än snuset. Om Finland ska bli rökfritt behöver snuset tillåtas, säger Ingo.

Den olagliga snushandeln omsätter årligen över 50 miljoner euro, men staten får in pengar på snuset endast vid rättegångar där man kan döma försäljare till att betala en retroaktiv skatt.

– Om snuset skulle vara lagligt kunde man beskatta försäljningen och använda medlen till vård. Snus är inte heller ofarligt, men det är tobaksrökningen vi måste komma åt och inte individens rätt att köpa små mängder snus för eget bruk, säger Ingo.