Svensk Ungdom vill att nästa regering garanterar alla barn en hobbysedel som möjliggör en stimulerande, trygg och meningsfull fritid för att främja välmående. Under Svensk Ungdoms höstseminarium, med fokus på ungas välmående, i Helsingfors på lördagen betonade förbundsordförande Christoffer Ingo vikten av att alla barn och unga garanteras rätten till fritidssysselsättningar, eftersom det finns ett klart samband mellan meningsfylld fritid och minskad risk för utanförskap. Enligt en nyutkommen undersökning gjord av THL avgör föräldrarnas ekonomiska utgångsläge vilka förutsättningar ett barn har till ett gott liv i framtiden.

– Alla ska ha rätt till en hobby, och föräldrarnas socioekonomiska situation ska inte vara det som avgör. Var och en behöver få göra någonting givande och stimulerande också utanför skoltid, sade förbundsordförande Christoffer Ingo i sitt öppningstal under seminariet.

Barn och unga som har haft hobbyer löper mindre risk att falla utanför samhället och klarar sig bättre på arbetsmarknaden. Enligt SU:s förslag skulle staten finansiera hobbysedlar som koordineras av kommunerna. Därmed skulle även kommunernas roll i hälsofrämjandet stärkas och konkretiseras.

– Svensk Ungdom kräver att nästa regering satsar på utbildningen, hjälper kommunerna finansiera hobbysedlar och satsar på elev- och socialvården. Det är vårt recept för ett ökat välmående bland unga, säger Ingo.