Statsminister Juha Sipilä har idag bjudit in alla riksdagspartiernas ordföranden för rundabordssamtal om hur Finland ska följa upp IPCC:s klimatrapport och stävja klimatförändringen.

Svensk Ungdoms ordförande Christoffer Ingo uppmanar partierna att enas om en ambitiös plan som ställer om från fossila till bio- och förnyelsebara bränslen. För att minska på övergödningen av Östersjön borde partierna även enas om ett gipsstöd på åkermark med hög erosion och avrinning av fosfor och kol.

– Finlands miljöcentrals och Helsingfors universitets färska rapport och åtgärdsprogram för gipsbehandling av åkermark borde å de snaraste tillämpas i det finländska jordbruket. På så vis skulle övergödningen av Östersjön minskas med 300 ton per år, säger Ingo

Jord- och skogsbruket har enligt Ingo en avgörande roll i att nå klimatmålen, både då det kommer till att begränsa den globala uppvärmningen och minska föroreningen av havsområden.

– Det finländska jord- och skogsbruket vinner på omställningen till ett fossilfritt Finland. Hur vi brukar skogen och på vilket sätt vi tar tillvara gödsel och andra produktionsrester är avgörande för produktionen av mera inhemskt bränsle. Det är en gyllene möjlighet för den finländska landsbygden, säger Ingo.