Krig, fattigdom och miljökatastrofer gör att det i dag finns 65 miljoner människor på flykt från sina hem. Samtidigt råder det brist på arbetskraft i Finland till den grad att det i vissa regioner inte överhuvudtaget finns människor att tillsätta de lediga jobben med. Svensk Ungdoms ordförande Christoffer Ingo vill se att Finland tar ett större ansvar globalt och höjer flyktingkvoten till minst 5000 per år från dagens 750.

– En högre flyktingkvot ligger i Finlands intresse på både ett internationellt och nationellt plan. Finland behöver fler människor i arbetsför ålder, framförallt i de regioner där det finns fler lediga arbetsplatser än människor att tillsätta dem med. Genom att hjälpa andra hjälper vi även oss själva, säger Ingo.

I Finland är antalet människor som går i pension årligen större än antalet barn som föds. Det är en ohållbar trend som i framtiden kommer resultera i att Finland tvingas skära i välfärden. Exempel från Sverige visar dock att hög invandring resulterar i hög nativitet.

– I Sverige föds det fler barn än någonsin och orsaken till det sägs vara invandringen. Finland vinner på att vi satsar på integration och ger möjlighet för fler människor att födas och bli finländare i Finland, säger Ingo.