Klimatmötet i Polen har efter långa förhandlingar kommit fram till en regelbok för Parisavtalet. Det verkliga jobbet kvarstår ändå då länderna ska förverkliga Parisavtalets målsättningar enligt den nya regelboken. Svensk Ungdoms vice ordförande Frida Sigfrids påpekar att regelboken saknar en plan för hur länderna konkret ska uppnå de överenskomna målen. Om alla länder skulle uppnå sina nuvarande nationella målsättningar skulle den globala uppvärmningen bli 3°C.

– Det är oroväckande att planen inte säger någonting om hur länderna ska inkludera regelverket i sina klimatplaner nationellt. Vi kan inte fortsätta enligt ländernas nuvarande nationella målsättningar. De behöver bli betydligt mer ambitiösa för att nå målsättningen på 1,5°C, säger Sigfrids.

Sigfrids kritiserar också att få unga fick komma till tals i beslutsfattandet trots att de var inbjudna till klimatmötet. Unga är samtidigt den grupp som kommer leva med konsekvenserna av besluten längst.

– Ifall fler unga hade fått vara med kring bordet där besluten fattas skulle regelboken vara mer ambitiös. Många länder ville ha mer ambitiösa mål fram till år 2020 som inte förverkligas i den nuvarande regelboken. Om fler unga skulle ha varit med skulle vi också ha sett dessa mål i regelboken, säger Sigfrids.