För många betyder inledandet av det nya året festligheter med vänner och familj inbakat med olika traditioner, däribland fyrverkerier. Till fyrverkeriernas avigsidor hör ändå ögonskador, stressade husdjur, husbränder och en förorenad miljö. Därför tycker Svensk Ungdom att riksdagen ska stöda medborgarinitiativet som vill begränsa användningen av fyrverkerier inom kategorierna F2 och F3 till professionella utövare.

– Fyrverkerierna skadar människor, djur och miljön. Årligen skadas flera personer av fyrverkerier. Varje ögonskada är en för mycket och därför måste vi begränsa användningen av fyrverkerier, säger Svensk Ungdoms vice ordförande Frida Sigfrids.

Samtidigt belastar nyårsraketerna miljön eftersom det är svårt att kontrollera var skräpet landar. Skräpet och de förorenande ämnena hamnar i våra skogar och hav där olika djur kan få i sig av raketresterna. Samtidigt släpper fyrverkerierna varje nyår ut stora mängder skadliga ämnen i luften som försämrar luftkvaliteten.

– Vi behöver se över miljökonsekvenserna av alla våra handlingar, och därmed också fyrverkerierna, för att kunna stoppa nedskräpningen av vår natur. Genom att begränsa användningen av fyrverkerier kan vi minimera att miljöfarliga ämnen hamnar i naturen och därmed förbättra luftkvaliteten, säger Sigfrids.