Enligt statistikcentralen har finländarnas utlandsresor ökat i antal de senaste åren. Flygtrafiken är ett snabbt växande miljöproblem, och för personer i rikare länder blir det allt mer tillgängligt att förflytta sig med flygplan. Energiproduktion hör till en av de största orsakerna till utsläpp i miljön, däribland tillverkning av fossila bränslen. Flygtrafiken står för ca 3% av EU:s utsläpp och att flyga från London till New York avger ungefär samma utsläpp som avges då en genomsnittlig EU-medborgare värmer sitt hus under ett år.

År 2008 lagstiftades det att bränslen som används till privat nöjesflygning ska vara skattepliktiga, medan användningen av fossila bränslen för kommersiellt bruk förblev skattebefriade. För att reglera flygtrafiken bör man även beskatta det bränsle som används för kommersiellt flygbruk. Det som samlas in av beskattningen skulle sedan öronmärkas för att användas till att sänka priserna på alternativa färdmedel, så som tågresor, och för forskning inom nya gröna färdmedel.

Att åka på semester till södern kan likställas med att flyga för privatnöje. Om vi vill få finländare att dra ner på sina flygresor bör priserna höjas, för att ge en chans till att välja mer klimatsmarta färdmedel och semesterdestinationer.

Svensk Ungdom i Helsingfors anser därför att SU bör arbeta för:

ATT införa skatt på bränsle i användning för kommersiell flygtrafik

ATT den skatt som dras in öronmärks för billigare tågresor och forskning inom nya gröna färdmedel

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären är ute i ett angeläget ärende. Att flyga är i dag starkt subventionerat, och flygpriserna är för billiga i Finland, i Europa och på global nivå. För att få en höjning av priserna och mera pengar att investera i fast infrastruktur som är utsläppsneutral behövs hårdare beskattning av flygbränsle.

Den viktigaste aspekten i frågan är att bränslet inte ska beskattas enbart i Finland. Bränsleskatten ska instiftas på EU-nivå, och senare på global nivå, för att kunna upprätthålla den nationella och regionala konkurrenskraften. Att flyga på en semesterresa ska inte vara för attraktivt, för ur ett klimatperspektiv är semesterresor väldigt skadliga för miljön. Utsläppen åker rakt ut i atmosfären, och nyttan av flygresan är minimal. I stället ska utsläppsneutrala färdmedel kunna prioriteras vid semesterresor.

De pengar som kommer från skatten ska användas till investeringar exakt i motionärens anda. Förbundsstyrelsen ser det ändå som viktigt att pengarna inte direkt används för att subventionera till exempel tågresornas priser, men i stället arbetar för att resorna blir mera säkra och snabba, samt att tågnätverket sträcker sig längre ut än i dag. Endast på detta sätt kan vi dramatiskt minska på flygandet, och uppmuntra till resor med andra färdmedel.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

ATT det införs en skatt på bränsle i användning för kommersiell flygtrafik i hela EU

ATT den skatt som fås in öronmärks för utvecklingen av utsläppsneutral infrastruktur och forskning inom nya gröna färdmedel

 

Utskottets förslag:

ATT det införs en skatt på fossila bränslen i användning för kommersiell flygtrafik i hela EU och globalt

ATT den skatt som fås in öronmärks för utvecklingen av utsläppsneutral infrastruktur och forskning inom nya gröna färdmedel

Kongressens beslut
ATT det införs en skatt på fossila bränslen i användning för kommersiell flygtrafik i hela EU och globalt

ATT den skatt som fås in öronmärks för utvecklingen av utsläppsneutral infrastruktur och forskning inom nya gröna färdmedel