År: 2019

Klimatförändringen är vår generations största utmaning. Att bekämpa klimatförändringen har blivit en central del i politiska beslut, och har också präglat vårens riksdags- och EU-val. Svensk Ungdom är ett förbund som aktivt lyfter upp klimatfrågor, och vi vill ses som det seriösa politiska ungdomsförbund vi är – med realistiska lösningar till att bromsa klimatförändringen. Det är dags att vi nu går från ord till handling och också ser över vårt eget förbunds klimatpåverkan.

Varje år gör Svensk Ungdom flera flygresor, ofta för att representera förbundet internationellt. Vi är medlemmar i tre internationella takorganisationer, som varje år har två kongresser. Därtill deltar vi i seminarium, systerorganisationers kongresser och hjälper till i valverksamhet i andra länder. Under varje år hinner vi alltså göra ett betydande antal flygresor, som bidrar till klimatförändringen.

Svensk Ungdom är ett betydelsefullt parti i internationell bemärkelse, och vi vill fortsättningsvis vara aktiva globalt. Däremot är det nödvändigt att vi tar ansvar över de flygresor vi gör. Exempelvis FN erbjuder ett system där man som privatperson eller organisation kan räkna sitt koldioxidutsläpp och sedan betala en summa för att “kompensera” utsläppen. Genom detta system uppmuntrar FN till att fundera på sin egen klimatpåverkan, och erbjuder en att stödja ett valfritt projekt. Det finns bl.a. projekt för hållbart jordbruk, installering av vindkraftverk, och elbussar i storstäder. Genom att betala för förbundets utsläpp, tar vi ansvar över vår klimatpåverkan och visar gott exempel. Klimatkompensation av flygresor är inte en lösning, men ett steg mot rätt riktning – att minska på utsläppen.

 

Därför vill Internationella Utskottet:

ATT SU reserverar pengar i budgeten för klimatkompensation, och betalar för förbundets koldioxidutsläpp genom FN:s plattform eller liknande plattform minst en gång per år.

ATT SU uppmuntrar SFP att också ta ansvar över partiets klimatpåverkan

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären är ute i ett mycket angeläget ärende. Att förhindra klimatförändringen är vår tids stora fråga och kräver omfattande förändringar i alla samhällsområden. Direkta utsläpp från flygindustrin står för ca tre procent av EU:s totala utsläpp av växthusgaser, och att flyga fram och tillbaka från Paris till New York orsakar ungefär lika mycket utsläpp som en genomsnittlig person i EU gör när hen värmer sitt hus för ett helt år. Att minska på koldioxidavtrycket som orsakas av flygande är således centralt för att nå de ambitiösa klimatmålen som behövs för att medeltemperaturen inte ska stiga med över 1,5 grader.

Förbundsstyrelsen håller med om att Svensk Ungdom ska delta i klimatarbetet även genom sin egna verksamhet. Förbundets reseprinciper regleras av en resestadga, som alltid godkänns av varje förbundsstyrelse i maj. Redan den nuvarande resestadgan prioriterar utsläppssnål kollektivtrafik framom privatbilism och flyg. Att ta in element av klimatkompensering vore ett naturligt steg för ett ännu mer klimatsmart förbund. Förbundsstyrelsen anser att nästa styrelse i samband med behandlingen av resestadgan ska utreda det bästa sättet att verkställa detta. Budgeten behandlas av förbundsstyrelsen på hösten, och där kan den utarbetade klimatkompenseringen tas i beaktande.

Förbundsstyrelsen anser att det vore svårt att mäta resultaten av den andra att-satsen, då det handlar om en annan organisations interna praxis. SU jobbar redan i detta läge för att vår politik och våra värderingar syns i hela partifamiljens verksamhet.

 

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

ATT förbundsstyrelsen utreder bästa sättet för klimatkompensering av resor som görs inom förbundets verksamhetsområde i samband med behandling av resestadgan på det konstituerande förbundsstyrelsemötet

 

Utskottets förslag:

ATT förbundsstyrelsen utreder bästa sättet för klimatkompensering av resor som görs inom förbundets verksamhetsområde i samband med behandling av resestadgan på det konstituerande förbundsstyrelsemötet

Kongressens beslut
ATT förbundsstyrelsen utreder bästa sättet för klimatkompensering av resor som görs inom förbundets verksamhetsområde i samband med behandling av resestadgan på det konstituerande förbundsstyrelsemötet