År: 2019

I den grundläggande utbildningen och andra stadiets utbildning är studiehandledning lagstadgat, men inte för tredje stadiets utbildning. Idag är det upp till varje högskola och universitet att ordna studiehandledning för studerande. Nuvarande system med studiehandledning i tredje stadiet, eller brist på system gör att de studerandes situationer inte är rättvisa eller jämlika. Brist på studiehandledning leder till att studerande lämnas att själva försöka planera sina studier vilka med dagens ökning av självstudier blir allt svårare. Risken för att marginaliseras eller hoppa av studierna ökar också.

För den grundläggande utbildningen och utbildning på andra stadiet finns kriterier för god handledning med syfte att utveckla och säkra kvaliteten på handledningen. Målsättningen med kriterierna är att främja hög kvalitet och ett mångsidigt utbud av handledning och att säkerställa att barn och unga har tillgång till högklassig handledning. Vi anser att ett liknande dokument med kriterier för god handledning på tredje stadiets utbildning måste utvecklas. Dessutom måste studiehandledning och -planering lagstadgas i universitetslagen och yrkeshögskolelagen för att säkerställa att studerande får fortsatt bra stöd efter andra stadiets utbildning.

Därför vill Svensk Ungdom i Österbotten att SU jobbar för:

ATT studiehandledning i tredje stadiets utbildning lagstadgas.

ATT kriterier för god handledning utvecklas och tillämpas även på/för tredje stadiets utbil

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionärerna är ute i ett viktigt ärende. Studiehandledning är grundläggande då man gör utbildningen mera individuell, och det behövs personer som kan vägleda studerande genom komplicerade processer för att genomföra studierna på tredje stadiet.

Motionärens första att-sats är bra, men förverkligas redan. Det stadgas om studiehandledning både i universitetslagen 40 § och i yrkeshögskolelagen 14 §, vilket förbundsstyrelsen ser som tillräckligt.

Den andra att-satsen är ett bra mål, och något som i dag inte finns. Förbundsstyrelsen stöder tanken att utveckla kriterier för god handledning, och ser att studiehandledningen på tredje stadiet kunde göras bättre genom att till exempel ta lärdomar från goda sätt att handleda som finns annanstans.

Centraliserade studiehandledningskriterier kunde ge goda resultat.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom arbeta för:

ATT kriterier för god handledning utvecklas och tillämpas även vid tredje stadiets utbildning.

 

Utskottets förslag

ATT kriterier för god handledning utvecklas och tillämpas även vid tredje stadiets utbildning.

Kongressens beslut

ATT kriterier för god handledning utvecklas och tillämpas även vid tredje stadiets utbildning.