År:2019

Skolmaten är en fråga som det ständigt debatteras om. Utöver de näringsrekommendationerna livsmedelsverket utfört, ska skolmaten även tillredningssättet vara så snabbt och smidigt som möjligt, samt kostnaderna hållas låga. Under 2018 införde Borgå stad vegansk mat i skolorna en gång i veckan och senast i januari nåddes vi av nyheten att skolor i Esbo börjar servera vegansk mat till elever som anmäler sig som veganer på förhand. Detta är naturligtvis ett framsteg, men än är vi inte där vi borde vara.

Veganism är i de flesta fall inte en preferens – utan ett etiskt val. Vegansk mat är ett klimatsmart alternativ och borde därför uppmuntras till, istället för att avskräckas från. I skolmatsdebatten hyllas ofta de lokalproducerade råvarorna och det med all rätt, men samtidigt målas såväl den vegetariska och veganska kosten som för näringsfattig och för dyr. Så är nödvändigtvis inte fallet. Det finns ett hav av icke-animaliska produkter och även protein- och näringsrika sådana.

Om det finns elever som vill välja klimatsmart, som inte vill äta animaliska produkter, ska de naturligtvis erbjudas veganska alternativ. Eleverna bör belönas – inte bestraffas. Veganrätter behöver inte alls vara svåra och kostsamma att tillaga, samtidigt som detta alternativ gynnar vårt klimat.

Därför vill Svensk Ungdom i Österbotten att SU ska arbeta för:

ATT veganska rätter erbjuds varje dag i skolorna

ATT kökspersonal utbildas i att tillaga såväl vegetarisk som vegansk mat

ATT skolorna alltid uppmuntrar till klimatsmarta alternativ gällande skolmaten

 

Förbundsstyrelsens svar:

Vegansk och vegetarisk mat har debatterats flitigt under den senaste tiden både vad gäller skolor, militären och övriga offentliga institutioner och därmed är motionären ute i ett aktuellt ärende. Precis som även motionären konstaterar finns det en hel del fördomar och fakta som inte stämmer då det kommer till debatterna om vegansk mat. Genom att alltid erbjuda ett veganskt alternativ skulle fördomarna mot den veganska maten även minska,  om barn redan från en tidig ålder ser den som ett naturligt alternativ.

Den veganska maten är även ofta ett klimatsmart alternativ.. En mer klimatsmart matkultur är essentiell för att stävja klimatförändringen, och enligt förbundsstyrelsen har det offentliga en viktig roll i att uppmuntra till detta. Genom att alltid erbjuda ett veganskt alternativ inom skolmaten svarar skolorna på den ökade efterfrågan på klimatsmarta lösningar från en allt yngre ålder.

Förbundsstyrelsen har dock valt att ändra på formuleringen i motionärens andra att-sats eftersom det oftast inte är kökspersonalens ansvar att välja vilken mat som tillreds i skolorna Förbundsstyrelsen ser i stället att undervisningen om etiska och klimatsmarta kostalternativ ska riktas till barnen från en tidig ålder för att de ska få en uppfattning om de olika kostalternativen som erbjuds i skolan och samtidigt själva vara medvetna om dess klimatpåverkan.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

ATT veganska rätter erbjuds varje dag i skolorna

ATT undervisningen om de olika etiska och klimatsmarta kostalternativen ingår djupare i grundskolan

ATT skolorna alltid uppmuntrar till klimatsmarta alternativ gällande skolmaten

 

Utskottets förslag

ATT veganska rätter erbjuds varje dag i skolorna

ATT undervisningen om de olika etiska och klimatsmarta kostalternativen ingår djupare i grundskolan

ATT skolorna alltid uppmuntrar till klimatsmarta alternativ gällande skolmaten

ATT den veganska maten skall vara kvalitativ och fylla näringskraven.

Kongressens beslut
ATT veganska rätter erbjuds varje dag i skolorna

ATT undervisningen om de olika etiska och klimatsmarta kostalternativen ingår djupare i grundskolan

ATT skolorna alltid uppmuntrar till klimatsmarta alternativ gällande skolmaten

ATT den veganska maten skall vara kvalitativ och uppfylla näringskraven.