År: 2019

SU har en ambitiös klimatpolitik där långsiktiga målsättningen är ett utsläppsfritt Finland utan fossila bränslen och att globala uppvärmningen begränsas till 1,5℃. SU arbetar även för att den biologiska mångfalden bibehålls och inte hotas av mänskligt beteende.

US Geological Survey uppskattar att det kunde finnas 412 miljarder fat av olja i större Arktiska regionen (30% av världens oupptäckta gasreserver och 13% av oljereserverna). Tills vidare har dessa inte kunnats utvinnas men det minskande istäcket tack vare klimatförändringen har gjort utvinningen mera aktuell. Vi anser att ett förbud att utvinna dessa resurser skulle minska globala CO2 utsläppen och skulle skicka en klar signal till energiföretag vilken riktning utveckling ska ske i.

Arktis har en rik biodiversitet med flera endemiska arter. På grund av miljön är området speciellt känslig för följderna av olyckor vid utvinning av olja och gas samtidigt som risken för olyckor är förhöjd. Istäcket gör att inga effektiva tekniker finns för att få olja upp ur vattnet medan dess avlägsenhet gör att de inte existerar infrastruktur för att reagera snabbt ifall något sker.  Vid en olycka skulle den lokala miljön skadas hårt och det skulle ta decennier före området återhämtat sig.

Arktis är en speciell region, dels för dess unika orörda natur och dels för dess rika naturresurser. Att förbjuda utvinningen av fossila bränslen i arktis är en naturlig förlängning av SUs värderingar.

Att förbjuda olja- och gasutvinning i ett specifikt område har skett tidigare i form av Antarktisfördraget och att utöka norra polen i ett, på detta avseende, liknande avtal som södra skulle vara önskvärt.

 

Svensk Ungdom i Helsingfors anser därför att SU bör arbeta för:

ATT förbjuda olja- och gasutvinning i arktis

Förbundsstyrelsens svar: 

Motionären är ute i ett mycket angeläget ärende. I en tid då oljeproducenterna med USA i spetsen har en allt liberalare syn på oljeborrning i Arktis är det vettigt att säga ifrån. År 2017 hade en aktör problem med ett metanutsläpp som pågick i 4 månader och släppte ut över 5600 kubikmeter metan, motsvarande 140 000 kubikmeter koldioxid. Effekterna på Arktis känsliga ekosystem är okända.

Greenpeace betonar att U.S. Department of the Interior bedömer att sannolikheten för oljeutsläpp i Arktis är 75 procent på grund av det geografiska läget och väderförhållanden. Greenpeace påpekar också att ingen oljekatastrof hittills i historien har blivit ordentligt uppstädad. År 1989 släppte Exxon Valdez ut nästan 42 000 kubikmeter olja och endast 7 procent gick att städa upp. BP Deepwater Horizon-katastrofen 2010 vittnar om liknande problem när 757 000 kubikmeter olja läckte ut och endast 8 procent kunde städas upp. I båda fallen satsades det miljarder på dessa klena resultat.

Det är viktigt att SU:s politik förespråkar renare energi så att vi kan bromsa klimatförändringen samtidigt som vi värnar om känsliga ekosystem.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

ATT förbjuda olja- och gasutvinning i arktis

Utskottets förslag:

ATT förbjuda olja- och gasutvinning i arktis

Kongressens beslut

ATT förbjuda olja- och gasutvinning i arktis