År: 2019

Majoriteten av alla definierar sig som kvinna eller man, men det finns människor som inte gör det. Flera länder har redan infört ett tredje kön, och nu är det dags för Finland att göra samma sak. Svensk Ungdom i Österbotten anser att det på statliga dokument och pass bör finnas ett tredje icke-binärt alternativ när man ska välja vilket kön man tillhör, eller helt och hållet frångå att behöva välja könstillhörighet i dessa sammanhang. En människas personsignum avslöjar redan vilket biologiskt kön man har d.v.s. det könet man blev född i, vilket kan vara viktigt att veta vid medicinska ingrepp, och därmed är det inte nödvändigt att ytterligare behöva identifiera sig med ett kön. Genom detta vill vi stärka transpersoners ställning i samhället. SU jobbar redan för en revidering av translagen, men utöver detta bör man också kompensera för den skada våra samhällsstrukturer åsamkat transpersoner genom att staten skulle betala ett skadestånd åt dem som tvångssteriliserats i samband med en könskorrigering.Ingen ska tvingas att identifiera sig med något man inte är eller inte ska stå för.

Därför vill Svensk Ungdom i Österbotten att SU ska jobba för:

ATT man i statliga dokument ska man kunna identifiera sig med ett tredje kön

ATT stärka transpersoners ställning i samhället

ATT staten ska betala ett skadestånd åt de transpersoner som tvångssteriliserats

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären är ute i ett mycket angeläget ärende. Mycket måste ännu göras förrän vi har ett jämställt samhälle med lika möjligheter för alla. Att stärka ställningen för transpersoner, som länge varit en överrepresenterad grupp i självmordsstatistiken och historiskt har bemötts illa av samhället, skulle givetvis föra oss närmare ett samhälle som verkligen accepterar alla.

Förbundsstyrelsen föreslår dock att att-satsen om stärkandet av transpersoners ställning tas bort och i stället tas reformeringen av translagen med. Detta för att en reformerad translag i praktiken skulle stärka transpersoners ställning i samhället samtidigt som den sätter konkreta mål för vad nästa förbundsstyrelse ska arbeta med.

I dagens läge har 10 länder (bland annat Kanada, Tyskland, Danmark och Indien) ett tredje könsalternativ i sina pass och dessa har godkänts av ICAO. Finland kunde introducera ett liknande system av identifikation i sina statliga dokument.

Motionären föreslår att staten ska betala skadestånd åt de transpersoner som tvångssteriliserats. Detta kunde göras enligt svensk modell där en ersättning av ex gratia-karaktär lämnas med en fast summa åt alla vars an- sökan godkänts. Skadestånd kan dock inte drivas igenom ensamt utan kräver att translagen först förnyas så att personer inte tvångssteriliseras samtidigt som skadestånd för samma verksamhet delas ut.

 

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

ATT förbundet fortsätter arbetet med en reformerad translag

ATT man i statliga dokument ska man kunna identifiera sig med ett tredje kön

ATT staten ska betala ett skadestånd åt de transpersoner som tvångssteriliserats

 

Utskottets förslag:

ATT förbundet fortsätter arbetet med en reformerad translag

ATT man i statliga dokument ska man kunna identifiera sig med ett tredje kön

ATT staten ska betala ett skadestånd åt de transpersoner som tvångssteriliserats

 

Kongressens beslut

ATT förbundet fortsätter arbetet med en reformerad translag

ATT man i statliga dokument ska man kunna identifiera sig med ett tredje kön

ATT staten ska betala ett skadestånd åt de transpersoner som tvångssteriliserats