De politiska ungdomsförbunden ska på två dagar få fram ett nytt regeringsprogram och en ny regering i en skuggregeringsförhandling. Det simulerade riksdagsvalsresultatet baserar sig på siffror från höstens gallup som Socialdemokraterna ledde vilket gör dem till regeringssonderare.

Svensk Ungdoms hela förbundsstyrelse går in i regeringsförhandlingarna med målet att sitta med i en regering som ambitiöst vill höja Finlands sysselsättning, satsa på utbildningen och gå över till en grönare skatteväxling.

– Vi vill vara med och lyfta Finlands sysselsättning och arbetsmarknad till en nordisk nivå. För att nå det kommer nästa regering tvingas införa lokala avtal, slopa behovsprövningen för utländsk arbetskraft och reformera socialskyddet så att det alltid lönar sig att ta emot arbete, säger SU:s förbundsordförande Christoffer Ingo.

Utbildningssektorn i Finland har utsatts för stora nedskärningar under de senaste två regeringarna. För SU är det en prioritetsfråga att utbildningen ska få tilläggsresurser.

– De största satsningarna vill vi rikta till andra stadiets utbildning och till yrkesskolorna som med dagens finansiering inte längre kan garantera en jämlik utbildning för alla, säger Ingo.

Enligt SU måste också klimatpolitiken vara ambitiös. Stävjas inte klimatförändringen kan inte heller några andra långsiktiga målsättningar genomföras inom andra sektorer, påpekar SU:s vice ordförande Frida Sigfrids.

– Nästa regeringsprogram behöver innehålla en klar målsättning för hur Finland ska gå över från fossila bränslen till biobränslen och förnyelsebara bränslen som inte skadar miljön, säger Sigfrids.

Att den nästa regeringen för en värdeliberal politik är en förutsättning för SU:s samarbete.

– Nästa regering måste vara beredd att förnya translagen och genomföra en familjeledighetsreform som tar itu med strukturella jämställdhetsproblem på arbetsmarknaden, säger Sigfrids.