Svensk Ungdom bildade en minoritetsregering med SDP:s och Samlingspartiets respektive ungdomsförbund i de ungas skuggregeringsförhandlingar på fredagen. De politiska ungdomsförbunden har under två dagar av förhandlingar fått fram ett nytt regeringsprogram. Den nya skuggregeringen vill prioritera satsningar på bland annat klimatet, internationellt samarbete och sysselsättning.

– Klimatpolitiken i regeringsprogrammet är det mest ambitiösa som någonsin funnits i ett finländskt regeringsprogram. Vi vill gå mot en utsläppsneutral energiproduktion samt ett samhälle där det är kostsamt att smutsa ner, säger Svensk Ungdoms förbundsordförande Christoffer Ingo.

Enligt regeringsprogrammet balanseras den offentliga ekonomin genom att sysselsättningsgraden höjs till 78 procent (4 miljarder), genom utgifts- och skatteanpassning (1,5 miljard) och genom en reform av social- och hälsovårdstjänster samt kommunstruktur (2,5 miljarder). Specialsjukvården koncentreras till universitetssjukhusen samt Vasa centralsjukhus, medan socialvården och primärvården handhas av kommunerna.

– Vår regerings reform bygger på starka primärkommuner och garanterar svenskspråkig specialsjukvård genom stärkande av Vasa centralsjukhus. Hela regeringsprogrammet genomsyras av ett tvåspråkigt Finland där svenskans ställning görs starkare, säger Ingo.

SU är även nöjda med regeringens tilläggsanslag på en miljard euro till utbildning och forskning.

– Tilläggsfinansiering riktas bland annat till andra stadiets yrkesutbildning, högskoleutbildningen och till att stödja unga forskare. Språkundervisningen tidigareläggs till småbarnspedagogiken.

Övriga goda exempel Ingo lyfter fram ur ungdomsförbundens regeringsprogram är tryggande av förutsättningarna för inhemskt jord- och skogsbruk, en höjd flyktingkvot och en ny translag. Skatt på arbete sänks i regeringsprogrammet i alla inkomstklasser och momsskattesatserna förenhetligas till 22 procent. Dessutom reformeras socialskyddet.

Här kan du läsa hela de ungas regeringsprogram (än så länge enbart på finska).