Foto: Jenni Ahlbäck

Svensk Ungdom lanserar i dag sitt valprogram inför riksdagsvalet i april. Programmet som är utarbetat av förbundsstyrelsen fokuserar på de tre viktigaste frågorna för den kommande riksdagen.

Svensk Ungdoms fokus i riksdagsvalet kommer att ligga på att lösa klimatfrågan, satsa på utbildning och främja sysselsättningen, och förbundsordförande Christoffer Ingo är mycket nöjd med programmet.

– Vi gör bland annat en grön skatteväxling där höga utsläpp blir kostsamma. Infrastrukturprojekt som stambanan utvecklas och skogen står i fokus som en växande kolsänka i vårt valprogram. Med vår politik får vi ner Finlands nettoutsläpp till noll redan år 2030 – redan fem år tidigare än vårt moderparti SFP, säger Ingo.

Utbildningssatsningar är enligt Svensk Ungdom akut nödvändiga efter regeringen Sipiläs massnedskärningar.

– Vi går till val med det klara budskapet att vi tänker reparera utbildningen. Vår generation och framförallt kommande generationer behöver en högre kvalitet på utbildningen och stödtjänster som till exempel skol- och studenthälsovården. Vi prioriterar ökad grundfinansiering till alla stadier eftersom vi ser att fler lärare, mindre grupper och mer närundervisning behövs mest, säger Ingo.

Svensk Ungdoms valprogram innehåller en lång rad sysselsättningshöjande åtgärder. Förbundet vill bland annat införa lokala avtal och en ungdomsreservering i beskattningen, främja arbetsplatshälsan, reformera socialskydden och slopa behovsprövning.

– För att ha råd med satsningar på utbildning och vård behöver Finland fler människor som arbetar och betalar skatt. Vi går till val med ett helhetspaket för hur vi vill reformera arbetsmarknaden, minska onödig byråkrati och garantera att det alltid är lönsamt att tacka ja till ett jobb, säger Ingo.

 

Bilaga:Svensk Ungdoms riksdagsvalsprogram 2019