Freja Pontán ställer upp i riksdagsvalet 2019 för Svensk Ungdom i Helsingfors. Hon nominerades i dag under SFP i Helsingfors kretsstyrelsemöte. Pontán, som kommer från Nordsjö, är abiturient vid Tölö gymnasium och siktar på att bli läkare i framtiden. Hon vill arbeta för att ungas välmående prioriteras och att klimatfrågan tas på allvar.

– Jag vill se till att vi har ett samhälle där man trivs och känner sig hörd och att vi har en planet att bo på även om hundratals år. Vi måste satsa resurser på hållbarhet och forskning för att hitta lösningar på den skada vi redan orsakat miljön. Det är unga människor som jag som måste leva med de beslut som tas i dag, därför vill jag vara med och stoppa klimatförändringen.

Enligt Pontán går de ungas välmående hand i hand med en högkvalitativ utbildning, som är nyckeln till ett fungerande och välmående samhälle.

– Beslut måste fattas som gynnar de ungas arbetsmöjligheter och utbildning. Vi måste investera inom utbildningssektorn för att gynna elevernas hälsa och trivsel. Jag vill jobba för att vi ska våga tala om såväl fysisk som psykisk ohälsa. Alla medborgares välmående ska vara högsta prioritet oberoende ålder eller socioekonomisk ställning, säger Pontán.