År: 2019

Hur kan vi öka inflyttning till landsbygdsområden såsom skärgården? Arbetsmarknaden har förändrats mycket under de senaste årtiondena och många arbetsplatser har flyttat till det digitala utrymmet. Idag är det möjligt för vem som helst att påbörja ett eget företag som fungerar helt och hållet på nätet. Det finns också många större företag som har börjat utvecklas alltmer mot digitalisering och erbjuder idag möjlighet till arbete på distans. För att kunna jobba med ett jobb som kräver ständig uppkoppling behövs det även goda nätförbindelser. En allt större del av samhällets tjänster flyttas till nätet, vilket ökar på behovet av en snabb och stabil internetförbindelse på platser där avstånden till de fysiska tjänsterna i storstäderna är långa.

Goda och snabba nätförbindelser är ett ypperligt sätt att få mera unga människor att flytta till landsbygden. Landsbygden är ett ställe där man kan njuta av naturen, friheten samt tystnaden och därför har den blivit  trendigare bland den unga befolkningen. Ännu är det i praktiken ganska få som seriöst funderat på att flytta till landsbygden. Orsaker till detta är bland annat utmanande trafikförbindelser, bristfälliga kommunikationsnätverk samt möjligheterna att tjäna sitt levebröd. Fungerande och snabba internetförbindelser på landsbygdsområden, såsom exempelvis skärgården, kunde fungera som en morot till att få en större inflyttning till dessa områden.

Diskussionen om ett 5G-nät har varit mycket aktiv i skärgårdsstaden Pargas under det senaste året, och staden ser på denna idé som en stor möjlighet till att föryngra kommunens åldersstruktur och öka den stadigvarande befolkningen. Liknande strategier kunde därför tillämpas i övriga landsbygds- och skärgårdskommuner som kämpar med en utmanande åldersstruktur samt hämmad inflyttning.

Därför vill Svensk Ungdom i Åboland:

ATT man i utvecklandet av 5G-nätverket lägger speciell vikt på landsbygden och skärgården

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären är ute i ett mycket angeläget ärende. Fungerande nätverkskommunikation är en grundpelare i att utveckla det moderna välfärdssamhället. Förbundsstyrelsen anser att fungerande 5G-nätverk kan bli en central konkurrensfördel för Finland på den globala marknaden. Välfungerande internetförbindelser kommer att möjliggöra stora framsteg i framtidens arbetsliv, till exempel gällande distansarbete. I och med detta kunde landsbygden bli attraktivare och folk kunde på andra grunder än pendlingsavstånd välja var de vill bo. Förbundsstyrelsen anser att modern infrastruktur är en förutsättning för att trygga landsbygdens livskraft.  När det finns risk för att landsbygden förtvinar på grund av brist på arbetsplatser är byggandet av modern infrastruktur en bra första åtgärd i att hålla vår landsbygd levande.

5G-nätverk står också i nyckelställning när vi pratar om förutsättningar för “sakernas internet” att slå igenom. “Sakernas internet”(*) skulle till exempel kunna sammankoppla allt från värme- och elproduktion till trafik och byggnader för att säkerställa att vi använder våra resurser så effektivt som möjligt och därmed kunna möta våra klimatmål. 5G-nätverk är också en vital del för att självkörande bilar säkert och smidigt ska kunna köra på våra vägar.

Sammanfattningsvis är motionen väldigt bra och värd att jobba för. Att satsa i modern infrastruktur på landsbygden gynnar hela landet.

(*) Sakernas internet är det tekniska tankesättet där fysiska objekt förses med sensorer som samlar data i realtid, skickar datan via ett nätverk vidare för databehandling, lagrar datan och använder datan för att till exempel styra tekniska processer och/eller göra informationsbaserade beslut.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

ATT man i utvecklandet av 5G-nätverket lägger speciell vikt på landsbygden och skärgården

 

Utskottets förslag:

ATT ifall utveckling av 5G fortskrider skall utveckling även ske på landsbygden och i skärgården.

Kongressens beslut

ATT man i utvecklandet av 5G-nätverket lägger speciell vikt på landsbygden och skärgården