Frida Sigfrids kandiderar till förbundsordförande för Svensk Ungdom under förbundets kongress i maj 2019. Sigfrids har under de senaste två åren fungerat som vice ordförande för förbundet och har under perioden arbetat för att engagera unga i politiken och lyfta upp SU:s liberala värderingar i den allmänna samhällsdebatten.

– Efter tre år i förbundsstyrelsen känner jag mig redo att leda förbundet framåt som ordförande. SU har en central roll i att unga hörs i de stora framtidsfrågorna för vår generation, som klimatet, utbildning och ungas välmående, säger Sigfrids.

Sigfrids är 22 år och kommer från Borgå. Hon är politices kandidat och studerar för tillfället på magisterprogrammet i offentligt ledarskap vid Åbo Akademi. Sigfrids kandiderar även i riksdagsvalet för SFP i Nyland.

SU i Åbolands kretsordförande Theo Sjöblom ställer sig på Sigfrids sida.

– Frida är en otroligt kompetent, driven och engagerad person. Jag kan inte tänka mig någon profil inom SU som kunde leda förbundet bättre. Med Fridas omättade energi och kreativitet kommer vår liberala politik att nå nya höjder, säger Sjöblom.

Även förbundsstyrelsemedlem Ida-Maria Skytte ger Sigfrids sitt stöd i ordförandevalet

– Jag har samarbetat väldigt mycket med Frida under de senaste åren, speciellt i klimatfrågor. Frida är en av de mest motiverade personerna jag känner som inte bara är en bra kollega utan också en bra förebild och ledare. Hon har mitt fulla stöd i ordförandevalet, säger Skytte.

Svensk Ungdom väljer ny ordförande på sin förbundskongress i Kristinestad den 3-5 maj 2019. Nuvarande ordförande Christoffer Ingo har meddelat att han inte ställer upp för omval.