Nicholas Kujala ställer upp för omval som Svensk Ungdoms vice ordförande under förbundets kongress i maj. Kujala, 23, har en bred bakgrund inom SU och i den nationella politiken i Finland. Han har suttit i SU:s förbundsstyrelse i två år, det senaste som vice ordförande.

Kujala, som kommer från Esbo och bor i Helsingfors, vill fortsätta arbeta för ungas rättigheter och möjlighet till en värdig ungdom på såväl ett finländskt som ett internationellt plan.

– Arbetet för främjandet av ungas rättigheter är en lång process som behöver engagerade och motiverade unga. Jag vill fortsätta jobba för en sänkt rösträttsålder, satsningar i utbildning och forskning, ett mer inkluderande värnpliktssystem och att varje ungdom har en framtid att tro på.

Kujala sitter för fjärde året i Allians rf:s styrelse och jobbar även med ungas rättigheter på ett internationellt plan i Allians internationella utskott. Han representerar också SU i Ungdomens Nordiska Råds presidium, och vill fortsätta arbeta med internationella frågor som vice ordförande för Svensk Ungdom under det kommande verksamhetsåret.

– Svensk Ungdom och Finland är respekterade spelknappar på det internationella spelbrädet. Att få representera SU på ett internationellt plan är ett hedersuppdrag, och det arbete vi gör i förbundet för att kunna påverka internationellt är otroligt viktigt, säger Kujala.

Linnea Lindfors, kretsordförande för Svensk Ungdom i Nyland, uttrycker sitt fulla stöd för Kujalas kandidatur.

– Under Nicholas tio år inom förbundet har han med sin otroliga sakkunskap och enorma föreningsiver berikat förbundet på alla nivåer och skapat många viktiga band till andra organisationer. Nicholas besitter kunskapen och målmedvetenheten som hör SU:s vice ordförande till, säger Lindfors.

Svensk Ungdom väljer ny styrelse under sin förbundskongress i Kristinestad den 3–5 maj 2019.