Caroline Högel från Sibbo kandiderar för Svenska folkpartiet i Nyland i vårens riksdagsval. Högel studerar biologi vid Helsingfors universitet och har varit aktiv inom Svensk Ungdom och ungdomsfullmäktige i Sibbo. Våren 2017 kandiderade hon i kommunalvalet och gjorde ett gott resultat. Högel är ordinarie medlem i fritidssektionen i Sibbo.

– Efter valet 2015 så bestod riksdagen enbart av 41 procent kvinnor. Ledamöternas medelålder är idag 51 år. I riksdagen behövs det en ung kvinna som förstår dagens unga i Finland och känner till vilka frågor som är viktiga för dem. Därför väljer jag att kandidera i vårens val, säger Högel.

I sin kampanj kommer Högel att fokusera på miljöfrågor, utbildning och ett fungerande vårdsystem för alla.

– Vi måste satsa på utbildningen. Alla barn och unga i Finland ska ha rätt till en högklassig utbildning och jämlika möjligheter att studera vidare. Andra stadiets utbildning, det vill säga gymnasie- och yrkesutbildningen, ska vara avgiftsfri för alla, säger Högel.