Viljami Kaskiluoto ställer upp i riksdagsvalet i Birkaland för Svenska folkpartiet. Kaskiluoto som bor i Tammerfors och studerar nordiska språk vid Tammerfors universitet har länge varit aktiv inom Svensk Ungdom. Han fungerar i dag som vice ordförande för Svensk Ungdom i Helsingfors och övriga Finlands krets, som omfattar Helsingfors och de svenskspråkiga språköarna.

– Om ungdomens anledningar till oro möts med nedlåtande kommentarer, till exempel ”gå tillbaka till skolan och lär dig om saker och ting”, finns det något som är fel i systemet. Dagens ungdom kommer bli tvungna att leva med de politiska beslut som nu fattats utan dem. Min generation ska i framtiden leva med de problem som dagens politiker ignorerar. Vi behöver förändring, därför måste vi ta tag i problemen nu och därför är jag med i politiken, säger Kaskiluoto.

Kaskiluto vill se ett Finland som är internationellt aktivt.

– Den underbara sagan om ett land på andra sidan hafvet; så här beskrivs Finland på ett svenskt enkronorsmynt från år 2009. Finland ska vara aktivt inom Norden och EU, och fungera som ett exempel globalt. Vi behöver en högklassig utbildning, stark motivation och hopp om en bättre framtid för att uppnå våra målsättningar. Vi måste stöda dem som behöver stöd och lyfta upp dem som har fallit. Vi kan bli bättre, komma längre och göra mera tillsammans, säger Kaskiluoto.