På onsdag blev det klart att regeringssonderare Antti Rinne kallar SFP, Centern, De Gröna och Vänsterförbundet till regeringsförhandlingar. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids ser positivt på att denna regeringsbas kan föra fram behövliga reformer inom områden som familjeledigheter och utbildning samt föra en ambitiös klimatpolitik.

– Denna koalition har goda möjligheter att föra Finland framåt. Det kommande regeringsprogrammet behöver ambitiösa satsningar på utbildning och forskning, en vägkarta för en jämställd familjeledighetsreform och konkreta åtgärder för miljön, säger Sigfrids.

Sigfrids ser ändå orosmoment i hur regeringens ekonomiska politik kommer att utformas.

– Flera av de förhandlande partierna kommer att behöva tumma på givna vallöften för att statsskulden inte ska öka markant. Regeringsprogrammet måste ta de ekonomiska realiteterna i beaktande på ett sätt som inte ökar skattetrycket eller chockhöjer statsskulden. Den kommande regeringen behöver en realistisk plan som höjer sysselsättningsgraden för att finansiera välfärden, säger Sigfrids.