Linda Sundqvist, 18, från Sibbo valdes till ordförande för Svensk Ungdom i Nyland under kretsens vårmöte den 15 maj. Sundqvist studerar vid Gymnasiet Lärkan och blir student i sommar.
 .
Sundqvist efterträder Linnea Lindfors från Lappträsk. Lindfors fortsätter som ordinarie medlem i kretsstyrelsen.
 .
Vårmötet tackade Lindfors för en förtjänstfull insats som kretsordförande och önskade Sundqvist lycka till med uppdraget som kretsordförande.