Matilda Holmström blir Svensk Ungdoms verksamhetsledare för Åbolands krets fram till juni 2020. Holmström, 23, är uppvuxen i Vasa. Hon studerar offentlig förvaltning vid Åbo Akademi i Åbo och representerar Svensk Ungdoms högskolepolitiska utskott, Liberala Studerande LSK, som fullmäktigeledamot i Åbo Akademis studentkår. Under våren har Holmström studerat miljöstyrning vid Köpenhamns universitet.

Holmström tillträder tjänsten den 26 augusti. Utöver Åbolands krets har verksamhetsledaren ansvar även för SU:s internationella utskott och verksamhet. Holmström vikarierar Sara von Bonsdorff som är tjänstledig från och med juni 2019.