Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids rasar över nyheten om att Migrationsverket ämnar utvisa Barry Hassan, en flykting som på fyra år har skaffat sig tre arbeten i Finland, lärt sig svenska och tagit en treårig examen på bara två år. Utvisningsbeslutet motiveras med en förbättrad säkerhetssituation i hans hemland Guinea.

– Att situationen i hemlandet har förbättrats ska inte få betyda automatisk utvisning. Både Finland och individerna själva vinner på att arbetsamma och välintegrerade personer får stanna kvar, säger Sigfrids.

Sigfrids ser ett stort problem i att personer som integrerat sig väl, men som inte längre behöver skydd från sitt hemland, faller mellan stolarna.

– Vi behöver skapa ett system där flyktingar lättare kan få uppehållstillstånd på grund av arbete. Det är omänskligt att låta människor hänga kvar i osäkerhet, med ständig risk att utvisas till ett land de inte längre ser som sitt hem.

På flera orter i Finland råder det brist på arbetskraft. Samtidigt minskar personer i arbetsför ålder i och med de demografiska utmaningarna.

– Vi måste därför värna om den kunniga arbetskraft vi har. På det här sättet kan vi också i fortsättningen upprätthålla den välfärdsstat vi byggt upp, säger Sigfrids.