Idag rycker 12 000 beväringar in i armén, varav bara ett fåtal är kvinnor. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids efterlyser reformer för en mer jämställd tjänstgöring.

– I det nuvarande systemet behöver kvinnor vara väldigt proaktiva om de vill tjänstgöra, från att ordna hälsogranskningar till att införskaffa information. Alla som är intresserade av att tjänstgöra borde ha likställda möjligheter till det. Därför borde hela årskullen, oberoende kön, kallas till uppbåd, säger Sigfrids.

Ett uppbåd för alla skulle även ge möjligheten att bemöta hela årskullen. Bland annat Beväringsförbundet har åberopat liknande reformer.

– Uppbåd handlar inte bara om att bestämma en plats och tid för tjänstgöring, utan även en möjlighet för ungdoms- och socialarbetet att erbjuda stöd åt unga. Genom att kalla alla till uppbåd kan vi göra försvaret mer jämställt, bemöta unga bättre och höja försvarsviljan, säger Sigfrids.

För mer information:

Frida Sigfrids
040 5910874