Den snabbt ökande markanvändningen accelererar klimatförändringen och kräver snabba åtgärder, visar IPCC:s färska rapport om livsmedelsförsörjning och lantbruk. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids påpekar att vi redan är medvetna om vilka lösningar som krävs, men sällan är villiga att implementera dem. Sigfrids föreslår att Finland går in för att fasa ut användningen av torv och stenkol för att bromsa den globala uppvärmningen.

– Klimatet kräver konkreta åtgärder som att så snabbt som möjligt fasa ut användningen av torv och stenkol, som används trots att vi känner till deras negativa effekter på miljön. Vi borde i stället övergå till andra inhemska energikällor som genererar mindre utsläpp, säger Sigfrids.

Sigfrids föreslår satsningar på lokala lösningar för energikällor. I Helsingfors har man exempelvis valt att satsa på bioenergi för att komma ifrån stenkol.

– Framförallt behöver vi en öppen diskussion och ett samarbete mellan olika sektorer där vi tillsammans implementerar de omstruktureringar som behövs. Debatten måste fokusera på hur vi ska lösa klimatkrisen, i stället för att vi svartmålar andra och skyller ifrån oss.