I dag uppmärksammas den internationella dagen för förebyggande av självmord med statistik om att var tredje ung finländare har övervägt självmord. Svensk Ungdoms ordförande Frida Sigfrids påminner regeringen om vikten av satsningar på ungas välmående genom konkreta åtgärder, som att anställa fler skolpsykologer.

– För att alla barn och unga ska känna sig sedda och få den hjälp de behöver måste regeringen garantera tillgången till god elevvård på alla utbildningsstadier. Med en nationell maxgräns för hur många elever eller studerande en skolpsykolog får vara ansvarig för kan vi bättre trygga elevernas välmående, säger Sigfrids.

Den ökade pressen på unga ställer krav på samhället att utveckla stödtjänsterna. Hjälp och stöd behöver också vara tillgängligt på utbildningens alla stadier oavsett om det är frågan om grundskola, andra eller tredje stadiet, påpekar Sigfrids.

– Köerna till högskolornas studiepsykologer är långa. Med genomgående arbete som görs sektorövergripande kan vi i ett tidigt skede förebygga problemen. För att inte riskera ännu fler ungas välmående behövs ordentliga nationella satsningar på välmående i tidig ålder.