Inför riksdagsvalet i våras lovade så gott som alla regeringspartier ökad finansiering till högskolorna efter att de under den förra regeringsperioden fått utstå markanta nedskärningar. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids ser oroligt på de budgetmedel som nu presenterats, där högskolorna sammanlagt tilldelats bara 15 miljoner euro mer än tidigare vilket enligt henne inte är tillräckligt för att kunna garantera utbildningens kvalitet.

– Om Finland också i fortsättningen vill vara världsledande inom utbildningen är det dags att verkligen satsa på den. För att öka tryggheten hos högskolorna och ge dem en möjlighet att utvecklas och kunna erbjuda en kvalitativ närundervisning behöver de ges tillräcklig finansiering, säger Sigfrids.

Inför de kommande budgetförhandlingarna vill Sigfrids att regeringen återskapar tryggheten för högskolorna och frångår den ökade projektbetoningen, och i stället återinför en trygg basfinansiering. Hon påpekar också att Finland borde tilldela mer medel till forskningen för att kunna säkerställa dess kvalitet och konkurrenskraft.

– Nu är det dags för regeringspartierna att hålla sina vallöften och frångå den förra regeringens utbildningspolitik. Vi behöver verkliga satsningar på högskolorna och inte små symboliska summor som plåster på såren, säger Sigfrids.