På onsdag röstar Helsingfors stadsfullmäktige om en motion om att staden ska gå in för att halvera konsumtionen av kött- och mjölkprodukter inom Helsingfors stadskoncern fram till år 2025. Svensk Ungdom i Helsingfors ordförande Emmi Piippo välkomnar Atte Harjannes (De Gröna) motion som ett enkelt sätt att minska utsläpp från mat, och vädjar till fullmäktige att rösta för den.

– Alla klimatåtgärder är välkomna och är de dessutom lätta att implementera finns det ingen orsak att dra i bromsen. Vi måste vända på varje sten för att hitta sätt att minska våra utsläpp och när vi hittar dem ska vi inte tveka att ta dem i bruk. I stället för att käbbla med varandra borde vi fokusera på att minska utsläppen, säger Emmi Piippo.

I motionen konstateras att det inte är nödvändigt att helt avstå från animaliska produkter, men att en minskning av dem är möjlig. Motionären säger att en minskning reducerar utsläppen och också kan göra maten hälsosammare och mer etisk utan att höja kostnadsnivån.

– Naturligtvis ska staden också säkerställa att den vegetariska maten uppfyller näringsrekommendationerna för växande barn och ungdomar. Forskarna är överens om att ett enkelt sätt att minska utsläppen från vår mat är att delvis frångå animaliska produkter och därför hoppas Svensk Ungdom i Helsingfors att Helsingfors stadsfullmäktige väljer att godkänna motionen, säger Piippo.