I veckan publicerades nyheten om att en asylsökande i Nykarleby valt att avsluta sitt liv på grund av ett negativt asylbesked. Svensk Ungdom i Österbottens ordförande Frida Lönnbäck kallar det skedda obegripligt och oacceptabelt, och framhåller att det är ett tydligt tecken på att något i systemet är väldigt fel.

– SU i Österbotten vill se en mer human flyktingpolitik och asylprocess. Människor som skapat sig ett liv här i Finland, lärt sig språk, skaffat utbildning och jobb ska inte skickas tillbaka till länder där de inte ser någon framtid, där de varken har familj eller jobb och där de utsätts för direkt livsfara. Att se dessa människor kastas mellan hopp och förtvivlan för att sedan förlora kampen skär i hjärtat, säger Lönnbäck.

Med Finlands sjunkande nativitet och minskande andel befolkning i arbetsför ålder ser Lönnbäck det som skenheligt att utvisa människor som lyckats etablera sig på den finländska arbetsmarknaden.

– Förutom att visa någon slags välvilja och solidaritet gentemot våra medmänniskor borde Finland jobba på att bli mer attraktivt för nyfinländare. Genom att satsa på integrationsarbetet och slopa behovsprövningen vid anställning av personer från länder utanför EU får vi lättare ut människor på arbetsmarknaden och skapar förutsättningar för god integration.

SU i Österbotten gläds åt att den nya regeringen vill förbättra lagstiftningen och praxis i asylprocessen.

– Det är självklart en process som kommer ta sin tid. Men mera medmänsklighet kan vi börja visa redan nu, säger Lönnbäck.