Idag på internationella flickdagen uppmärksammas flickors utsatta situation i världen. En av de kränkningar alltför många flickor tvingas genomgå är att de gifts bort i ung ålder och mot sin vilja. Hittills har över 650 miljoner minderåriga flickor gifts bort i världen och dagligen utökas antalet med 30 000. Svenska Kvinnoförbundet och Svensk Ungdom vill se krafttag mot tvångs- och barnäktenskap.

– Förverkligandet av flickors och kvinnors rättigheter förutsätter att tvångsäktenskap kriminaliseras och att tvångsäktenskap ska kunna upplösas utan en skilsmässoprocess. Samtidigt måste vi se till att ge tillräckligt med riktlinjer för hur offren ska skyddas, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren.

I februari godkände riksdagen ett lagförslag som innebär ett totalförbud att ingå barnäktenskap i Finland. I regeringsprogrammet skrivs att annullering av tvångsäktenskap ska möjliggöras och att en kriminalisering av tvångsäktenskap kommer att utredas.

– Svenska Kvinnoförbundet och Svensk Ungdom kräver att dessa åtgärder vidtas så fort som möjligt. Tvångsäktenskap strider mot flera internationella människorättskonventioner såsom Istanbulkonventionen och FN:s kvinnokonvention, säger Anita Westerholm, vice ordförande i Svenska Kvinnoförbundet.

– Även på global nivå ska Finland aktivt arbeta för att minska förekomsten av barn- och tvångsäktenskap. Det är viktigt att flickor i riskzonen får kunskap om sina rättigheter och att barnäktenskap förbjuds i alla länder, säger Svensk Ungdoms ordförande Frida Sigfrids.