Med anledning av de kommande sessionerna för Nordiska Rådet och Ungdomens Nordiska Råd är det nordiska samarbetet på tapeten igen. Nicholas Kujala, vice ordförande för Svensk Ungdom och SU:s samt Nordiska Centerungdomens Förbunds presidentkandidat till Ungdomens Nordiska Råd, är upprörd över beslutet att införa ytterligare passkontroller vid gränsen mellan Sverige och Danmark.

– Norden hör till världens mest stabila och framgångsrika områden, och står inför många gemensamma utmaningar. Vi borde tackla dessa genom ett utvecklat myndighetssamarbete och bättre kommunikation, inte med att stänga gränser, säger Kujala.

Inför Ungdomens Nordiska Råds session i Stockholm vill Kujala lyfta fram de frågor som oroar ungdomar runt Norden. Det är i synnerhet ungdomar som träffar på gränshinder i sin vardag och genom att bryta ner dessa kan vi utveckla regionen ytterligare, säger han. Till gränshindren hör till exempel svårigheter att öppna bankkonton, e-identifiering utomlands och godkännande av utbildningar i de olika nordiska länderna.

– Norden ska vara världens mest attraktiva plats för studier och arbete. Med färre gränshinder som berör boende, socialt stöd och fri rörlighet kan vi äntligen göra Norden till en region som intresserar ungdomar allt mer.