Karolina Virta blir Svensk Ungdom i Österbottens nya verksamhetsledare. Virta, 24, kommer från Kaskö och är i slutskedet av sina magisterstudier i socialpolitik vid Åbo Akademi i Vasa. Hon har tidigare varit aktiv bland annat i ämnesföreningen Katharsis.

Virta inledde sitt arbete den 23 oktober. Hon efterträder Ellinor Juth som gått vidare mot nya utmaningar.