Varje år flyttar tusentals finländare utomlands. En stor del av dessa söker sig exempelvis till Sverige för att studera. Enligt tankesmedjan Magmas rapport från i år har 20 000 svenskspråkiga finländare flyttat till Sverige mellan åren 2000 och 2017.

Svenska folkpartiets vice ordförande Henrik Wickström ser oroväckande på trenden som enbart ökar.

– Den pågående hjärnflykten kommer drabba Finland speciellt på lång sikt. Vi behöver fler personer i arbetsför ålder i framtiden och att fler flyttar utomlands skapar bara ett ännu större problem. Det är förstås bra att unga vidgar sina vyer genom internationell erfarenhet, men vi borde ingående analysera varför unga vill flytta utomlands och studera utan att komma tillbaka till hemlandet, säger Wickström.

Finland behöver satsa på att erbjuda tillräckliga möjligheter för studerande att stanna i Finland och skapa ett samhällsklimat där unga vågar tro på att de hittar både en utbildning och arbetsplats i Finland. Svensk Ungdoms ordförande Frida Sigfrids anser att samhället i dag inte tar hjärnflykten på allvar.

– Det är klart att vi har problem i det finländska systemet om det är så att unga inte vill stanna kvar här utan väljer att i stället flytta utomlands. Det problematiska strukturer som finns i Finland behöver åtgärdas för att lyckas stoppa den pågående hjärnflykten. Vi måste se till att unga litar på de finländska institutionerna och att också finlandssvenska unga bemöts på ett positivt sätt i vårt samhälle, säger Sigfrids.

Wickström och Sigfrids hoppas att Finland arbetar på att bli ett mer attraktivt alternativ för finländska unga. Den pågående hjärnflykten gynnar inte någon.

– Vi måste ta den här frågan på allvar. Arbetsmarknaden blir allt mer internationell och vi är i behov av kunnig arbetskraft. En utbildning som ger goda förutsättningar på arbetsmarknaden är viktig. Likaså måste vi som samhälle skapa mer känsla av framtidstro, vilket är viktigt för unga, säger Wickström och Sigfrids.