Svensk Ungdom ger i år sin Svenska natten-utmärkelse till fotbollsspelaren Tim Sparv. Sparv tilldelas utmärkelsen för sitt långvariga arbete som främjar jämlika möjligheter till hobbyverksamhet för unga i Svenskfinland. Hobbyer och idrottsverksamhet bidrar inte bara till ungas välmående, utan möjliggör också naturliga möten över språkgränserna.

– Jag tackar så ödmjukt för utmärkelsen. Det är roligt och inspirerande att kunna vara med och påverka även utanför fotbollsplanen. Jag brinner för att stötta våra ungdomar i samhället och jag kommer fortsätta med att försöka skapa ännu bättre förutsättningar för en aktiv och meningsfull vardag, säger Tim Sparv.

Sparv uppmärksammas också för sitt synliga engagemang för böcker och läsande. Med inspirerande läsförebilder som Sparv växer också de ungas intresse för litteratur, påpekar SU:s förbundsordförande Frida Sigfrids.

– Både på och utanför idrottsplanen visar Tim Sparv att flerspråkighet är en rikedom. Hans engagemang i ungas idrott bidrar till en trygg och meningsfull fritid för barn och ungdomar. Genom utmärkelsen vill vi påminna om vikten av att lyssna på unga och möta deras behov, säger Sigfrids.

Svensk Ungdom har delat ut Svenska natten-medaljen på Svenska dagen sedan 2003. Utmärkelsen tillkom som en skuggmedalj till Folktingets förtjänstmedalj för att uppmärksamma unga personer, projekt och föreningar som gör en insats för unga och för det svenska i Finland.

Tidigare har bland annat Övistoo, Janne Grönroos och Christoffer Strandberg blivit tilldelade Svenska natten-medaljen.