Svenskspråkiga fångar sätts i en ojämlik ställning, eftersom de inte har tillgång till service på sitt modersmål i fängelset. Det här orsakar svårigheter för många fångar som sitter i fängelser runtom i landet.

– Det är oacceptabelt att det ena av våra två nationalspråk i praktiken inte talas i en statlig instans. Regeringen bör ta problemet på allvar. Ingen ska behöva skriva under papper de inte förstår. Vi behöver öka fängelsernas resursering så att även svenskspråkiga kan behandlas på lika villkor, säger Svensk Ungdoms ordförande Frida Sigfrids.

I Finland finns i dag 16 slutna och 19 öppna anstalter. I alla dessa saknas det svenska språket i såväl material som service, vilket försätter svenskspråkiga fångar i en orättvis position.

– Vare sig det handlar om ärenden som framtidsutsikter kring boende eller möjligheten till utbildning är språket avgörande för de dömdas framtid.