Finland förbränner mest torv i hela världen. År 2017 motsvarade torvens utsläpp 10,5 procent av Finlands totala koldioxidutsläpp. Dikningen av torv orsakar dessutom stor skada på vattendrag och miljöns mångfald. Freja Pontán, förbundsstyrelsemedlem i Svensk Ungdom, säger att regeringen inte gör tillräckligt för att minska på torvförbränningen och -dikningen.

– Det är ofattbart att regeringen inte vidtar tillräckliga åtgärder för att stoppa torvförbränningen. Regeringens tilltro på att torvförbränningen försvinner av sig själv är inte tillräcklig. Torven måste fasas ut så snabbt som möjligt, säger Pontán.

Lagen som förbjuder förbränning av stenkol träder i kraft 2029. Däremot finns det inga konkreta planer för hur regeringens mål att halvera torvförbränningen 2030 ska genomföras.

– Eftersom torvens miljöpåverkan ungefär motsvarar stenkolens borde även den förbjudas. Skattelättnaderna måste slopas och inga nya torvtäktslov ska delas ut, säger Pontán.

FN klassificerar torv som ett fossilt bränsle, men regeringen väljer att inte beskatta det som ett. I regeringens budgetproposition finns ännu skattelättnader för torven på cirka 200 miljoner euro varje år.

– I regeringsprogrammet talas det tydligt om hur vi ska minska utsläppen. I budgeten, där politiken konkretiseras, saknas ändå många av åtgärderna. En fortsatt subventionering av klimatskadliga företagsstöd tyder inte på att klimatet tas i beaktande.