Det stillastående arbetsmarknadsläget inom många branscher skapar ett misstroende för förhandlingssystemet. Tvisterna som pågår inom bland annat post- och elbranschen samt de kemi- och skogstekniska branscherna är delvis befogade, men ohållbara på lång sikt. Svensk Ungdoms vice ordförande Nicholas Kujala vill se ansvarsfulla förhandlingsprocesser framom revirstrider.

– För tillfället pågår många revirstrider inom arbetsmarknadsorganisationerna, vilket orsakar stor skada för det finska samhället. Brist på förmåga att komma överens skapar misstro på hela systemet. Vi kan inte fortsätta så här, säger Kujala.

Att arbetsmarknadshösten blev svår var förväntat, men de egentliga striderna är undangömda för tillfället. Det är upp till båda parterna att visa att vi kan leva i ett avtalssamhälle, och att vi inte behöver skärpt styrning från statens sida. 

– Klarar inte tvisteparterna av att förhandla måste vi hitta lösningarna hos beslutsfattarna i landet. Ett läge där landet står stilla och exporten stoppas är inte till någons fördel. Hårda strejkåtgärder ska alltid vara en sista utväg.