Svensk Ungdom har valt Anna Hellberg, 22, till förbundets nya kommunikatör. Hon är hemma från Karis och studerar journalistik och kommunikation vid Svenska social- och kommunalhögskolan i Helsingfors. Tidigare har Hellberg jobbat på bland annat Yle Västnyland och Finska Notisbyrån, FNB.

– Jag ser mycket fram emot mitt nya jobb vid Svensk Ungdom. Det är ett ungdomsförbund som inte bara gör skarpa observationer om samhället men också modigt lyfter upp dem i debatten för att skapa en bättre värld, säger Hellberg.

Anna Hellberg inledde sitt arbete på Svensk Ungdom den 25.11 och efterträder Susanna Elenius.