Vi konsumerar mer än någonsin tidigare och särskilt i dag under Black Friday stiger statistiken i höjderna, både då det gäller textilier och elektronik. Svensk Ungdoms ordförande Frida Sigfrids anser att våra konsumtionsvanor har stor inverkan på både klimatet och de mänskliga rättigheterna. I stället för att konsumera billiga produkter på rea borde vi satsa på inhemska produkter av hög kvalitet och med lång livslängd.

 Vi behöver övergå från den överflödiga konsumtionen till cirkulär ekonomi. Att övervaka att alla företag följer de mänskliga rättigheterna är svårt, och Finland borde ta ett större ansvar för att se till att de följs. Därför är det fint att regeringen nu tagit företagsansvaret i beaktande i regeringsprogrammet, men det behöver också implementeras i praktiken, säger Sigfrids.

Finland har mycket att vinna på en hållbarare konsumtion, inte minst ekonomiskt.

 Finland har alla förutsättningar att dra ekonomisk nytta av den cirkulära ekonomin. Utsläppen behöver även synas i prissättningen, vilket också skulle sporra till innovationer och ny teknik, där Finland kunde bli världsledande. En hållbar konsumtion skulle gynna oss alla.