Helsingforspolisen meddelade nyligen att de förbjuder nynazistiska rörelsen Kohti vapautta (“Mot friheten”) att marschera på gatorna under självständighetsdagen. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids anser att polisens åtgärd är befogad. Rörelsen har samma värdegrund och aktiva medlemmar som Nordiska motståndsrörelsen som förbjudits i domstol.

– Det ska inte vara möjligt att ändra namn på sin organisation och på det sättet kringgå domstolsbeslut. Polisen har skött sitt jobb bra genom att se till att nynazistiska organisationer inte får marschera under självständighetsdagen, säger Sigfrids.

Självständighetsdagen är en dag då vi ska visa uppskattning för våra veteraner och deras insats för Finlands självständighet. Vi ska glädjas över vår möjlighet att själva få fatta beslut som berör vårt land.

– Extrema högerrörelser som den Nordiska motståndsrörelsen eller Kohti vapautta utgör ett hot mot hela demokratin och dagens samhälle. I en rättsstat som Finland är vi skyldiga att se till att alla känner sig trygga på gatorna. Jag är glad att polisen reagerat.