Alla Svensk Ungdoms kretsar har nu valt ordförande och styrelse för följande verksamhetsår. 

Svensk Ungdom i Nyland hade sitt höstmöte den 10 december och valde Erin Halme från Grankulla till ny ordförande för kretsen. Halme har tidigare suttit i kretsstyrelsen och har under mandatet 2019 fungerat som vice ordförande. 

Hon är 22 år gammal och har tidigare suttit i kretsstyrelsen och har under mandatet 2019 fungerat som vice ordförande. Halme studerar på Svenska handelshögskolan med finansiering som huvudämne. Det kommande verksamhetsåret vill hon tillsammans med styrelsen satsa på medlemsvård.

– Eftersom vi inte har ett val år 2020 så har vi perfekt tid att rekrytera nya medlemmar till Nylands krets. Både gamla och nya medlemmar ska känna sig välkomna och involverade och att de har möjlighet att föra fram sina tankar och idéer. Vi vill att medlemmarna ska förstå hur givande och framförallt roligt SU är, säger Halme.

Till första vice ordförande valdes Ina Mickos som tidigare suttit som suppleant. Nya ordinarie medlemmar i styrelsen är Oscar Taht, Ville Berglund, Julia Nouro-Ståhle, Emil Strandell och Filip Björkqvist. Medlemmar som fortsätter i styrelsen är Linda Sundqvist och Valter Mårtenson.

Andra ordförande fortsätter på sina poster

I de andra kretsarna fortsätter samma ordförande som under det gångna verksamhetsåret. I Österbottens krets är Frida Lönnbäck ordförande, i Åboland fortsätter Theo Kallström och som ordförande för SU i Helsingfors och övriga Finland fortsätter Emmi Piippo.

Piippo vill tillsammans med sin styrelse arbeta för en levande tvåspråkig huvudstad och öka verksamheten i övriga Finland. Målet är att ha kommunalvalskandidater i hela Finland.

– Vi vill att Helsingfors är nordens miljövänligaste och trivsammaste stad och just nu har vi alla chanser att nå dit bara vi fortsätter arbeta för det, säger Piippo.

SU i Åbolands ordförande Theo Kallström säger att den nya styrelsen kommer jobba för tvåspråkiga liberala värderingar för alla ungdomars bästa. Frida Lönnbäck är förväntansfull inför det kommande året.

– Österbotten är Svensk Ungdoms största krets och den växer hela tiden. Vi kommer att fortsätta jobba för att värva fler medlemmar och få österbottniska ungdomar att öppna ögonen för politik, säger Lönnbäck.

Övriga styrelsemedlemmar

Till första vice ordförande för Svensk Ungdom i Österbotten valdes Rasmus Mattus och till andra vice ordförande Aida Ohtonen. Kretsstyrelsens andra ordinarie medlemmar är Amanda Åkersten, Julia Back, Anton Broända och Mira Bäck.

Styrelsens ordinarie medlemmar för Svensk Ungdom i Åboland är William Gräsbeck, Kasper Kannosto, Mi Adolfsson, Ingrid Möller, Peppi Wilson, Ben Jokinen, Anna Oksanen och Calle Wikman.

Styrelsen för Svensk Ungdom i Helsingfors består av ordinarie medlemmarna Viljami Kaskiluoto, Pavel Petrov, Rebecca Stenman, Peggy Johansson, Magnus Brunnsberg, Benjamin Lindström, Augusto Asis de Barros och Otso Reijonen.