Svensk Ungdom i Nyland höll sitt höstmöte den 10 december. Erin Halme från Grankulla valdes till ny ordförande för kretsen.

Halme är 22 år gammal och har tidigare suttit i kretsstyrelsen och har under verksamhetsåret 2019 fungerat som vice ordförande. Hon studerar på Svenska handelshögskolan med finansiering som huvudämne. Tillsammans med styrelsen planerar Halme att satsa på medlemsvård.

– Eftersom vi inte har ett val år 2020 har vi perfekt tid att rekrytera nya medlemmar till Nylands krets. Både gamla och nya medlemmar ska känna sig välkomna och involverade och att de har möjlighet att föra fram sina tankar och idéer. Vi vill att medlemmarna ska förstå hur givande och framför allt roligt SU är, säger Halme.

Till första vice ordförande valdes Ina Mickos som tidigare suttit som suppleant. Nya ordinarie medlemmar i styrelsen är Oscar Taht, Ville Berglund, Julia Nouro-Ståhle, Emil Strandell och Filip Björkqvist. Medlemmar som fortsätter i styrelsen är Linda Sundqvist och Valter Mårtenson.

Till suppleanter valdes Olivia Landén, Daniela Ikäheimo, Linnea Lindfors och Cecilia Kronberg.